English
Read previous post:
انتصاب مهندس رضا الماسی به عنوان ریاست هیات مدیره

مهندس رضا الماسی با تصمیم هیات مدیره  به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت مپسا انتخاب شدند .  از جمله فعالیت  های...

Close