Read previous post:
انتصاب مدیر عامل جدید شرکت مپسا

طی مراسمی که در تاریخ  99/04/15 در دفتر مرکزی شرکت مپسا با حضور آقای دکتر کشوری رئیس محترم اداره سرمایه گذاری و...

Close