General Contractor of Housing Industrialization in Iran

Posts in category Partners

List of MAPSA’s subcontractors

List of MAPSA’s subcontractors

Sabok Saze Parand Pars PBL Tara Saze Tabriz Bamshahr-e-Haftom Emsa Sangsar Sorat Khane Saz Sibon Saze Mehr Atie Sazan Jafaryie Kavoshgar Payasaze Pasargad Tak Ista Jonub Behsaze Nasim Shomal Houshmand Saze Jahan Maral Caspian Abad Felezze Pars Tir Naveh Jahesh Saze Bana Borj Zafar Tiva Hasin Panah Saze Bon Dej Kav Karan Kav Tetis  Pouya […]

Partners

Partners

Clients Ministry of Roads & Urban Development Parand New Town Company   Consultants Rahshahr International group Armanshahr Consulting Engineers   SubcontractorsList of subcontractors    Training Center List of seminars held by MAPSA