Read previous post:
بازدید قائم مقام محترم وزیر راه و شهرسازی از پروژه مپسا در شهر جدید پرند

شرکت مپسا علیرغم مشکلات متعددی که در راستای تحویل واحدها به متقاضیان داشته است با روی کار آمدن مدیریت جدید...

Close