Read previous post:
جلسه هیئت مدیره شرکت

چهاردهمین جلسه هیت مدیره شرکت در روز یکشنبه مورخ ۹۹٫۰۸٫۱۱ با محوریت بررسی پروژه ماهشهر و برنامه های آتی شرکت...

Close