مجری صنعتی سازی
مسکن در ایران
تهیه نقشه راه صنعتی سازی مسکن

 

30
سال تجربه

درباره شرکت مپسا

مجری صنعتی سازی مسکن،
ساخت بیش از 6700 واحد

شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران یا مپسا شرکتی است که در ابتدا با ماهیتی متمرکز بر پژوهش و برای اجرای طرح صنعتی سازی در ایران و پژوهش بر روی صنعتی سازی و ترویج آن در صنعت ساختمان کشور فعالیت خود را پیش گرفت . این شرکت پس از پژوهش های گسترده و مطالعات مبسوط نسبت به اجرای صنعتی سازی ساختمان اقدام نمود . در حال حاضرشرکت مپسا تحت مالکیت بانک رفاه کارگران است . از جمله بزرگترین پروژه هایی که در تاریخچه این گروه می درخشد تهیه نقشه راه صنعتی سازی کشور و برنامه راهبردی در 14 جلد است .

کارنامه گذشته ما

وجه تمایز ما

چیست؟

ساخت بیش از 6700 واحد مسکونی و تالیف بیش از 14 جلد نقشه راه صنعتی سازی مسکن و اجرای 10 فناوری جدید ساخت مسکن در ایران

 • icon3
  تیم پژوهشی قوی
 • icon1
  کارشناسان با تجربه
 • icon4
  مجری صنعتی سازی
 • icon2
  پشتوانه بانک رفاه

ارائه ی کیفیت منحصربفرد

سابقه ما بیانگر توانایی ماست

_

برخی از فعالیت های ما

سال30+سابقه
هزار6+واحد ساختمان
سمینار40+برگزار شده
جلد14نقشه راه مسکن
فن آوری جدید10اجرا به صورت پایلوت