قدم به قدم با ما

مراحل کار چطور است؟

1

مشاوره 

با ما تماس بگیرید تا در مورد نحوه ارائه خدمات با شما جلسه برگزار کنیم.

2

عقد قرارداد

قرارداد شما در دپارتمان حقوقی ما عقد می شود.
3

طراحی و برنامه ریزی

تیم حرفه ای ما تحقیقات اولیه و طراحی پروژه ی شما را انجام می دهند.
4

شروع همکاری

پس از تایید نهایی شما، ما شروع به همکاری می کنیم.