تفاهم نامه وزراءبین سالهای 88 تا 89

اين تفاهم نامه توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، تعاون و صنايع و معادن با هدف بسترسازي و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي احداث پروژه هاي پايلوت توسط شركت مپسا به عنوان متولي طرح صنعتي سازي مسكن و با به كار بستن توان شركت هاي صنعتي ساز و صاحب فناوري نوين منعقد شد.

در اين تفاهم نامه شركت مپسا موظف شد تا با مديريت ، ساماندهي، برنامه ريزي و ايجاد ساختار سازماني مناسب شرایط را جهت به انجام رساندن بموقع و موفقيت آميز پروژه هاي پايلوت به طوري كه حداكثر توان بخش خصوصي استفاده گردد، فراهم کند.

در اين تفاهم نامه وزارت تعاون موظف به ساماندهي متقاضيان مسكن مهر شد.به منظور هماهنگي و تسريع مراحل كار هيئتي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، تعاون، صنايع و معادن و مپسا تعيين و مقرر گردید با اختيارات كامل ضمن نظارت بر فرايند اجراي طرح، نسبت به رفع مشكلات احتمالي و اتخاذ تصميمات مقتضي اقدام نمايند.

برای آشنایی بیشتر با تاریخچه شرکت مپسا میتوانید به این صفحه مراجعه کنید.

تفاهم نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنبین سالهای 88 تا 89

تفاهم نامه همکاری دوجانبه در زمینه صنعتی سازی مسکن با استفاده از فناوری های نوین ، به منظور بهره گیری از امکانات و توانایی های تخصصی و تجربیات علمی بین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا) مجري طرح صنعتي سازي مسكن، تنظیم و مبادله گرديد.

موضوع تفاهم نامه:

 مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی ، صنعتی و آموزشی

زمینه های همکاری:

 1- همکاری در بررسی سوابق شرکتهای تولید کننده مسکن متقاضی تأییدیه فنی مرکز

 2- همکاری در بررسی کیفیت واحدهای تولید کننده مسکن با فناوری های نوین به منظور صدور گواهی نامه های فنی

 3- همکاری در تدوین ضوابط و مقررات مرتبط به سیستم های نوین ساختمانی

 4- همکاری در برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها

 5- همکاری در برگزاری جشنواره ها

 6- همکاری در برگزاری نمایشگاههای تخصصی

 7- تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک

روش عملیاتی نمودن تفاهم نامه :

 طرفین پس از امضای این تفاهم نامه نمایندگان تام الاختیار خود را جهت بررسی جزئیات و نحوه اجرا معرفی کرده تا جلسه ای با حضور نمایندگان فوق و گروه کارشناسی تحت عنوان کمیته هماهنگی برگزار گردد. برگزاری گردهمایی کارشناسان بصورت حداقل هر دوماه یک بار و تشکیل جلسه بین رؤسای هر دو سازمان حداقل هر شش ماه یک بار به منظور پیشبرد اهداف تعیین شده و بررسی گزارشها و روند انجام تفاهم نامه به وسیله نمایندگان و کارشناسان مربوطه، جزو مفاد این تفاهم نامه است. این تفاهم نامه برای مدت چهارسال تنظیم و در صورت توافق هردوسازمان قابل تسری و اعمال برای سالهای بعد نیز می باشد.

برای آشنایی بیشتر با تاریخچه شرکت مپسا میتوانید به این صفحه مراجعه کنید.

تفاهم نامه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به نمایندگی از وزارت کار بین سالهای 88 تا 89

این تفاهم نامه ميان شركت مديريت پروژه‌هاي ساختماني ايران (مپسا) و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به نمایندگی از وزارت کار و امور اجتماعی، و برای فراهم کردن شرايط لازم براي آموزش 200 هزار نيروي كار متخصص صنعتي‌سازي مسكن امضا گردید.

بر اساس اين تفاهم‌نامه برگزاري دوره‌هاي فني جهت آموزش مهندسان، تكنيسين‌ها و كارگران ماهر و نيمه ماهر صنعتي‌سازي مسكن در حوزه فناوري‌هاي نوين در دستور كار قرار گرفته است.

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور متعهد شده كه پس از ارائه آموزش‌هاي لازم به افراد و قبولي در آزمون سازمان، گواهينامه صلاحيت حرفه‌اي برابر ضوابط و شرايط به قبول‌شدگان اعطا كند. در مقابل شركت مپسا نيز متعهد شده كه ضمن معرفي نيروي انساني داراي شرايط مربي‌گري به سازمان، در حد مقدورات كليه تجهيزات و ابزار آموزش را براي كارگاه‌ها تامين نمايد.

در قرارداد فوق كه بر اساس امضاي طرفين به مدت 5 سال اعتبار دارد، مقرر گرديده كه كميته‌اي متشكل از نمايندگان دو طرف بر روند اجراي قرارداد نظارت كنند.

گفتني است، آموزش نيروي انساني زبده و متخصص براي فعاليت در بخش‌هاي اجرا و توليد از زمان تاسيس شركت مپسا، مورد تاكيد بوده و امضاي چنين تفاهم‌نامه هايي كه با هدف فرهنگ‌سازي و شناساندن فناوري‌هاي نوين صورت مي‌گيرد نيز از اين رو در دستور كار قرار دارد.

برای آشنایی بیشتر با تاریخچه شرکت مپسا میتوانید به این صفحه مراجعه کنید.

تفاهم نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوریبین سالهای 88 تا 89

در راستاي تحقق اهداف مربوط و تسريع در تحول پيش رو آشنايي دست اندركاران و مهندسان با الزامات مديريتي، فني و علمي توليد كارخانه­اي قطعات و اجزاي نوين ساختماني و اجراي پروژه­ها به شيوه صنعتي سازي است تفاهم نامه اي مابين دفتر امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شركت مديريت پروژه ­هاي ساختماني ايران (مپسا) به عنوان مجري طرح صنعتي سازي مسكن در كشور منعقد شد.

موضوع اين تفاهم نامه همكاري و تعامل در راهبري، پشتيباني و حمايت از انجمن­هاي علمي دانشجويي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور مي باشد.

اهداف تفاهم نامه:

1-2- توسعه همكاريهاي فيمابين در راستاي شكوفايي استعدادها و استفاده بهينه از پتانسيل­هاي دانشجويي به ويژه فعالان انجمنهاي علمي دانشجويي

2-2- توسعه برنامه هاي حمايتي و بهره گيري از ايده هاي دانشجويي به ويژه انجمنهاي علمي دانشجويي

3-2- تقويت و گسترش توان علمي دانشجويي

4-2- توسعه و تقويت و ارتقاء سطح، آگاهي و آموزش انجمنهاي علمي دانشجويي در جهت استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت براساس استاندارهاي بين المللي

تعهدات متقابل دو مجموعه:

1-4- حمايت علمي از طرحها، پروژه­ها و پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با اهداف اداره كل و در راستاي برنامه هاي آموزشي و فعاليت­هاي صنعتي سازي ساختمان و مسكن

2-4- خدمات زير را به صورت رايگان در اختيار اداره كل جهت استفاده اتحاديه ­ها و انجمنهاي علمي دانشجويي قرار دهد.

1-2-4- دوره هاي آموزشي

2-2-4 سمينارهاي علمي تخصصي

3-4- فراهم نمودن امكان بازديد از پروژه­ هاي در حال انجام توسط شركت جهت فعالان انجمنهاي علمي دانشجويي

4-4- معرفي اعضاي فعال انجمنهاي علمي دانشجويي در جهت انجام امور كارورزي و كارآموزي به شركتهاي همكار

5-4- همكاريهاي لازم جهت تربيت مشاور نيروي انساني در زمينه صنعتي سازي ساختمان

6-4- ارائه مشاوره رايگان به دانشجويان در مورد پايان نامه هاي دوره هاي مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در زمينه صنعتي سازي ساختمان.

تعهدات دفتر فرهنگی :

1-5- در صورت نياز، منابع و امكانات فضاهاي دانشگاهي را با هماهنگي دانشگاهها در اختيار شركت قرار دهد.

تفاهم نامه سازمان شهرداري ها و دهياري هابین سالهای 88 تا 89

تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه ترویج،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی صنعتی سازی ساختمان با استفاده از سیستمهای نوین ساختمانی میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران منعقد گردیده است.

این تفاهم نامه با توجه به ضرورت تغییر نگاه در حوزه مسکن از سنتی سازی به صنعتی سازی به دلیل کیفیت مطلوب و قیمت تمام شده مناسب آن و عدم آشنائی کافی پیمانکاران ، انبوه سازان و مسئولین امر نسبت به صنعتی سازی ساختمان و سیستمهای نوین ساختمانی بین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به عنوان ناظر ، هدایت کننده  و پشتیبان شهرداریها و دهیاریهای کشور و شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران به عنوان مجری طرح صنعتی سازی مسکن  منعقد شده است .  بر اساس اين گزارش، از جمله اهداف این تفاهم نامه می توان به سیاستگزاری راهبردی در زمینه ترویج،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی صنعتی سازی ساختمان و سیستمهای نوین ساختمانی در شهرداریها،همکاری مشترک به منظور ارتقای سطح آگاهی ها و دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز در پروژه های شهری و ترویج آن بین پیمانکاران و عموم مردم در شهرهای کشور ، اسفاده از پتانسیل های طرفین برای بسترسازی ، ترویج و فرهنگ سازی صنعتی سازی ساختمان و سیستمهای نوین در کشور اشاره کرد.

مطابق این تفاهم نامه برخی تعهدات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عبارتست از : انجام هماهنگی های لازم بین شهرداریها و دستگاههای زیر مجموعه درراستای ترویج صنعتی سازی و سیستمهای نوین ساختمانی و شناسائی و معرفی متقاضیان ساخت و ساز به شیوه صنعتی و بافتهای قرسوده در شهرها و روستاهای جهت استفاده از سیستمهای نوین ساختمانی با بهره جوئی از توان کارخانه های تولیدی طرف قرارداد با شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران. برپايه اين تفاهم‌نامه، پشتیبانی فنی – مهندسی و آموزشی جهت توانمندسازی شهرداریها و دهیاریهای به منظور استفاده از سیستمهای نوین ساختمانی ، برگزاری همایش های کشوری و منطقه ای جهت ترویح و اطلاع رسانی صنعتی سازی ساختمان ، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی با توجه به نیازهای منطقه ای،بومی و برگزاری نمایشگاههای تخصصی صنعتی سازی ساختمان و سیستمهای نوین ساختمانی بابهره گیری از پتانسیل های سازمان شهرداریهای ودهیاریهای کشور و زیر مجموعه های آن نيز از جمله تعهدات شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران است.

شایان ذکر است به منظور عملیاتی نمودن اهداف تفاهم نامه کمیته راهبردی با عضویت معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران ،مدیر بنیاد فرهنگی ، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،مدیر روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران تشکیل می شود.

 

تفاهم نامه کانون کاردان های ساختمانبین سالهای 88 تا 89

جهت ترويج، اطلاع ­رساني و آموزش فناوري‌هاي نوين ساختماني در كنار توسعه و بهره گيري از فناوري هاي نوين ساختماني و ساخت و ساز به شيوه صنعتي تفاهم نامه همكاري مشترك بين كانون كاردان هاي فني ساختمان استان تهران به عنوان (طرف اول)و شركت مديريت پروژه هاي ساختماني ايران (مپسا) به عنوان مجري طرح صنعتي سازي مسكن در كشور (طرف دوم) مبادله شد.

اهداف اين تفاهم نامه عبارتند از:

1-     هم افزائي دانش علمي در قالب تبادل اطلاعات،  مشاوره مهندسي و مديريتي

2-  همکاری در برگزاری سمینارها و همایش‌های تخصصي و دوره های آموزشی و همچنین      بازديد هاي علمي در جهت فرهنگ سازی و استفاده از فناوری های نوین

3-     فعالتر نمودن پتانسيل‌هاي طرفین جهت نیل به اهداف مطروحه

4-     ارتباط بيشتر كانون كاردان هاي فني ساختمان با متولي صنعتي سازي ساختمان در كشور

5-  تهیه مقالات برای انتشار توسط نشریه‌های یکدیگر بمنظور ترویج صنعتی سازی و توسعه نقش کاردان‌های بخش ساختمان

محور هاي همكاري طرفین در اين تفاهم نامه شامل موارد زير مي شود:

1-  انجام هماهنگي­هاي لازم بين دستگاه‌هاي تحت پوشش و همکار و اعضاي كانون كاردان ها در زمينه ساختمان سازي و در اختيار قراردادن بسترهاي ارتباطي و ظرفيت‌هاي سازماني براي شركت مپسا در راستاي ترويج و آموزش صنعتي سازي ساختمان جهت آشنايي متخصصان مربوطه

2-  اطلاع رساني و برپايي حداقل 6 همايش و سمينار در سال با حضور مسئولان و متخصصان مرتبط و فراهم نمودن شرايط حضور مپسا در همايش‌ها و كنفرانس‌ها و نمايشگاه‌هاي مرتبط با صنعت ساخت و ساز

3-  حضور در  همايش‌ها، سمينارها و كارگاه‌های‌ علمي و تامین سخنرانان و مدرسان مربوطه در‌ واحدهاي كانون كاردان ها به منظور ترويج صنعتي سازي ساختمان و آموزش تخصصي

4-  آماده سازی تسهیلات بازدید اعضاء، مهندسان، كاردان هاي فني و معماران تجربي كانون كاردان ها از پروژه های ساخت به روش صنعتی در دست اجرا در كليه مراحل ساخت.