1. سیستم های خطی :

Linear or skeleton (beams and columns) systems

این سیستم  شامل اجزای خطی ساختمان چون تیر ها، ستون ها ، خرپا ها و چارچوب ها می گردد. در این سیستم اعضای باربر، قطعات تیر، ستون و سقف هستند. دیوارها اغلب به عنوان نما یا جداکننده بوده، نقش سازه ای ندارند.

انو اع المان های پیش ساخته خطی:

  • تیر ها (beams)
  • اتصالات  ها (joists)
  • تیر افقی مركب ها(girders)
  • ستون ها(columns)
  • پای بست ها (اتصالات ستون یه زمین) (footings)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − دو =