الف) تولید سنتی:

  • در تولید سنتی، فرآیند تولید یک فرآیند کاملاً سری ( متوالی ) است
  • سلسله اقدامات اجرایی باید به ترتیب و مرحله به مرحله اجرا شود.
  • زنجیره وار بودن این گونه اقدامات، روند اجرای پروژه را بسیار کند و هزینه های اجرایی از قبیل هزینه نیروی انسانی را افزایش می دهد.
  • مشکل عمده دیگر در فرآیند تولید سنتی، وجود اقدامات اجرایی بیهوده و غیر ضروری است که بسیاری از آن ناشی از قدیمی‌بودن مصالح مورد استفاده و شیوه ساخت است.

ب) تولید صنعتی:

  • در فرآیند تولید صنعتی از آنجا که برخی از مراحل تولید در کارخانه و به صورت موازی انجام می‌شود، نیازی به رعایت سلسله مراتب و زنجیره های تولید سنتی در تولید صنعتی نیست.
  • بسیاری از مراحل تولید می‌تواند همزمان و به صورت موازی انجام شود و می‌توان تنها این قطعات را برای نصب به محل اجرای پروژه آورد و آنها را به هم متصل نمود.
  • گر بر تعداد طبقات افزوده شود، تفاوت زمان در دو شیوه سنتی و صنعتی بیشتر به چشم می‌خورد. چرا که در تولید صنعتی ساخت قطعات ساختمانی در طبقه بالاتر وابسته به اجرای قطعات در طبقه زیرین نیست در نتیجه تفاوت زمان ساخت در دو روش سنتی و صنعتی بیشتر می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × سه =