از آنجائيكه عدم تدریس صنعتي سازي در حوزه دانشگاه به عنوان متولي پيشبرد تئوريك اين دانش نوين و نونهال در كشور به شدت از سوی مپسا احساس مي گرديد از شهريورماه 1388 برنامه ريزي جهت تصويب و ارائه آكادميك صنعتي سازي ساختمان در دانشگاه ها جديت بيشتري يافت. ليكن با توجه به جديد بودن موضوع و فقدان دسته­ بندي محتويات در اين حيطه، شركت مپسا مبناي برنامه ريزي و انجام مقدمات آموزش در دانشگاه‌ها را اجراي سيستمي و گام به گام درسي با عنوان فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان قرار داد و سعي نمود كه با شروع از يك دانشگاه به عنوان پايلوت و ارزيابي و در صورت نياز به اصلاح، شكل و محتويات آن و حركت به صورت شاخه ­اي و درختي، مقدمات رشد متناسب و ظرفيت سازي مناسب دانشگاهي را به منظور فراگير نمودن آن در فضاهاي آكادميك فراهم آورد.

 بدين منظور در گام نخست، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان يكي از دانشگاه هاي معتبر تهران برگزيده شد و هماهنگي بعمل آمده منجر گردید درس فوق الاشاره به عنوان يك درس دو واحدي اختياري در مقطع كارشناسي رشته مهندسي عمران آن دانشگاه تصويب و با حمايت مپسا به صورت سميناري توسط كارشناسان و زبدگان عرصه صنعت تدريس و ارائه گردد . لازم به ذكر است كه ارائه آموزش‌هاي سميناري اشاره شده زير نظر استاد محترم درس برگزار گرديد.

در ادامه و در ترم­هاي بعدي دانشگاه هاي علم و صنعت ايران و علم و فرهنگ نيز به اين جرگه پيوست و با حمايت شايان ذكر رياست محترم دانشكده و گروه محترم سازه دانشكده مهندسي عمران آن دانشگاه ها اقدامات مشابهي جهت تصويب و ارائه درس مذكور صورت پذيرفت.

پس از اين مرحله و برگزاري بسيار موفق درس نامبرده و شيوه جديد و جالب توجه ارائه اين درس دانشگاه هاي ديگري از جمله دانشگاه تهران، اراك، كرمان و … خواهان تصويب و ارائه اين درس به صورت مشابه در آن دانشگاه گرديدند.

با توجه به بررسي به عمل آمده به نظر مي رسد راه اندازي درسي مشابه با رويكرد پژوهشي در مقاطع تحصيلات تكميلي مي تواند نقاط ضعف و قوت موضوع را با عمق بيشتري بررسي نمايد. از جمله ويژگي­هاي بارز اين درس آشناسازي دانشجويان با مباحث نوين همچون رويكرد و نگرش صنعتي سازي، توسعه اقدامات سيستماتيك و فرآيندي برخي از فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان، زنجيره تأمين صنعتي سازي، مديريت پروژه از يك سو و نوع و نحوه ارائه موضوعات و مباحث به صورت سميناري توسط كارشناسان صاحبنظر از بخش صنعت از سوي ديگر مي باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − ده =